Бизнесийн менежментээ сайжруул

Та мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесээ илүү оновчтой, үр дүнтэй удирдаж, үйл ажиллагаагаа сайжруулмаар байна уу?
Тэгвэл яг танд тохирох системийг бид бүтээгээд байна. Сэжент систем нь мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесийг үр дүнтэй удирдахад зориулж тусгайлан бүтээсэн ERP систем юм. Сэжентийн тусламжтайгаар та үйлчилгээний процессийг стандартчилан, гэрээт ажлын гүйцэтгэл, орлого, өртөг ашгийг бодитоор тооцон, цаг зарцуулалт, үйлчилгээний чанар зэрэг гол үзүүлэлтүүдийг цаг тухай бүрт хянаж удирдах боломжтой. Мөн мэргэжилтнүүдийнхээ ургалт хөгжлийн үйл явцыг удирдах г.м олон хэрэгтэй функцуудыг багтаасан.

Сэжент системийн мэргэжлийн үйлчилгээний бизнест зориулсан функцууд

Үйлчилгээний удирдлага
 • Гэрээт ажил бүрийн үйл явцыг бодит хугацаанд нь нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой. Компанийн болон тухайн гэрээт ажлын түвшин дэх голлох гүйцэтгэлийн үзүүлэлт буюу KPI-ийг бодитоор цаг алд...

 • Гэрээт ажил бүрийн үйл явцыг бодит хугацаанд нь нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой. Компанийн болон тухайн гэрээт ажлын түвшин дэх голлох гүйцэтгэлийн үзүүлэлт буюу KPI-ийг бодитоор цаг алдалгүй хянаж, удирдах:

  • Санхүүгийн үзүүлэлтүүд: Орлого, өртөг, ашгийн түвшин,

  • Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт: Цаг зарцуулалт, Төлөвлөсөн болон зарцуулсан цаг, Гүйцэтгэлийн хувь

  • Чанарын үзүүлэлт: Үйлчилгээний чанарын хяналтын үнэлгээ, үзүүлэлт

 • Үйлчилгээг стандартчилж, процессыг системчлэн удирдах боломжтой,

 • Үйлчилгээ бүрийг дотоод стандарт процессын дагуу загварчлан бүртгэх боломжтой. Үйлчилгээг системчлэхдээ тухайн салбарын зохицуулалт, холбогдох шаардлагад нийцүүлэх боломжтой.

 • Үйлчилгээний гэрээ бүрийг бүртгэж, гэрээний хэрэгжилтийг хянаж удирдах боломж

Хүний нөөцийн удирдлага
 • Ажилтнуудын цаг бүртгэлийг байршил харгалзахгүйгээр хийх, хянах, удирдах

 • Гэрээт ажил бүрээрх үйлчилгээ, үйлчилгээний үе шат бүрд зарцуулсан цагийг бүртгэх, хянах, удирдах

  ...
 • Ажилтнуудын цаг бүртгэлийг байршил харгалзахгүйгээр хийх, хянах, удирдах

 • Гэрээт ажил бүрээрх үйлчилгээ, үйлчилгээний үе шат бүрд зарцуулсан цагийг бүртгэх, хянах, удирдах

 • Ажилтан бүрийн хувийн хэргийн мэдээллийг хадгалж, анкетыг системээс үүсгэх

 • Ажилтан бүрийн ажилласан туршлагын мэдээллийг системээр бүртгэж, тендер сонгон шалгаруулалтад ороход туршлагын мэдээллийг автоматаар бэлтгэх

Үйлчлүүлэгчийн удирдлага
 • Үнийн санал бэлтгэх процессыг системчлэх

 • Үйлчилгээний хүсэлт гаргагч болон хүсэлтийн талаарх мэдээллийг нэгдсэн баазад бүртгэж, удирдах

 • Үйлчлүүлэгчдийн мэдээлл...

 • Үнийн санал бэлтгэх процессыг системчлэх

 • Үйлчилгээний хүсэлт гаргагч болон хүсэлтийн талаарх мэдээллийг нэгдсэн баазад бүртгэж, удирдах

 • Үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг нэгдсэн баазад бүртгэж, удирдах

 • Үйлчлүүлэгч рүү гэрээт ажлын төлбөрийн нэхэмжлэхийг автоматаар үүсгэн илгээх,

Санхүүгийн удирдлага

Үйлчилгээний гэрээ бүрийг бүртгэж, гэрээт ажлын үйл явцтай уялдуулан нэхэмжлэхийг автоматаар бэлтгэх,

Үйлчлүүлэгчээс авах авлагын тооцоог үүсгэж, бүртгэх, удирдах

Нэхэмжлэхийн процессыг...

Үйлчилгээний гэрээ бүрийг бүртгэж, гэрээт ажлын үйл явцтай уялдуулан нэхэмжлэхийг автоматаар бэлтгэх,

Үйлчлүүлэгчээс авах авлагын тооцоог үүсгэж, бүртгэх, удирдах

Нэхэмжлэхийн процессыг автоматжуулах,

Нэхэмжлэхийг өөрийн компанийн брэндийн загвараар бэлтгэх,

Нийцлийн удирдлага

МУ-ын мөнгө угаалт терроримзтой тэмцэх хуулиар шаардсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангахад чиглэсэн функцүүд

Мэргэжлийн ёс зүйн шаардлагуудыг хангах болон ашиг сонирхлын...

МУ-ын мөнгө угаалт терроримзтой тэмцэх хуулиар шаардсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангахад чиглэсэн функцүүд

Мэргэжлийн ёс зүйн шаардлагуудыг хангах болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэхэд чиглэсэн функцүүд

Тайлан

МУ-ын мөнгө угаалт терроримзтой тэмцэх хуулиар шаардсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангахад чиглэсэн функцүүд

МУ-ын мөнгө угаалт терроримзтой тэмцэх хуулиар шаардсан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тавигдах шаардлагыг хангахад чиглэсэн функцүүд

Бид хэн бэ?

Сэжент систем нь мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудад тусгайлан зориулж хөгжүүлсэн ERP систем юм. Сэжент системийг мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесийг удирддаг олон улсын сайн туршлага, ноу-хау болон Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн бүтээсэн

Зорилго

Бидний зорилго бол мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад бизнесээ үр дүнтэйгээр удирдаж, ажилттай ажиллахад нь туслах юм.

Онцлог

Бизнесийг цогцоор нь удирдах системийг ашигласнаар үйлчилгээ бүрийг стандартын дагуу хүргэж системчлэн, үйлчилгээний орлого, өртөг, ашгийг бодитоор тооцоож, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг удирдах, салбарын хууль эрх зүйн зохицуулалтад нийцэх гэх мэт комплаенсийн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд тусална.

Танай байгууллагад систем шаардлагатай байна уу?

Хэрэв тийм бол та бидэнтэй холбогдож уулзах цаг товлон өөрсдийн хүсэлтээ илэрхийлээрэй

Холбоо барих

Үнийн санал

Бид таны мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесийн хэмжээ, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн уян хатан үнэ санал болгох үүднээс дараах 4 төрлийн багцыг санал болгож байна. Эдгээр багцуудад багтсан Сэжент системийн функцүүд нь бүгд ижил бөгөөд зөвхөн системийг хэрэглэх хэрэглэгчид буюу ажилтны тоогоор ялгаатай юм.

Starter
Хэрэв та мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесээ шинээр эхлүүлж байгаа эсвэл танай компани... Хэрэв та мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесээ шинээр эхлүүлж байгаа эсвэл танай компани 5 хүртэлх ажилтантай бол энэхүү багц тохиромжтой. Та шинэ бизнесээ анхнаас нь эмх цэгцтэй, олон жил туршигдсан шилдэг аргачлалын дагуу зөв удирдаж ажилттай ажиллахад Сэжент систем туслах болно.
200,000₮

/сар

1-5 ажилтан
*НӨАТ ороогүй.
Холбогдох
Growth
Танд мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесээ тэлж, хурдацтай өсөлт хийхэд үйлчилгээний... Танд мэргэжлийн үйлчилгээний бизнесээ тэлж, хурдацтай өсөлт хийхэд үйлчилгээний нэгдсэн арга барил, бизнесээ амжилттай удирдах know how дутагдаад байна уу? Тэгвэл Сэжент систем танд бизнесийнхээ чухал үйл явцыг удирдан, системчлэх боломжийг олгоно.
400,000₮

/сар

6-15 ажилтан
*НӨАТ ороогүй.
Холбогдох
Success
Таны мэргэжлийн үйлчилгээний бизнес тэлж буй боловч үүнтэй зэрэгцээд танд олон... Таны мэргэжлийн үйлчилгээний бизнес тэлж буй боловч үүнтэй зэрэгцээд танд олон багууд болон гэрээт ажлуудыг үр ашигтай удирдаж, үйлчилгээний чанарыг өндөр түвшинд байлгахад бэрхшээл тулгарч байна уу? Тэгвэл Сэжент систем танд гэрээт ажил бүрийн явц, гүйцэтгэлийн голлох үзүүлэлтүүдийг тухай бүрд хянаж удирдах, бизнесийнхээ бодит өгөгдөлд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргахад тусална.
500,000₮

/сар

16-30 ажилтан
*НӨАТ ороогүй.
Холбогдох
Leader
Хэрэв танай компани 30-аас дээш ажилтантай бол мэргэжлийн үйлчилгээгээ... Хэрэв танай компани 30-аас дээш ажилтантай бол мэргэжлийн үйлчилгээгээ амжилттай, зөвхөн танаас (эсвэл голлох мэргэжилтнүүдээс) хамаарсан бус байдлаар явуулахад Сэжент систем тусална. Мөн Сэжент нь танд мэргэжилтнүүдийнхээ сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг системчлэх, үйлчилгээний хүсэлтүүдийг системтэй бүртгэж дата өгөгдөл цуглуулах, нэхэмжлэл болон авлага цуглуулалтын бүртгэлийг хялбаршуулах, нийцлийн эрсдэлийг бууруулах г.м олон үр ашигтай шийдэл санал болгож байна.
1,000,000₮

/сар

31-50 ажилтан
*НӨАТ ороогүй.
Холбогдох

Манай үйлчлүүлэгчдийн сэтгэгдэл

Ж. Ариунаа

Мүүрь Аудит ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Мүүрь Аудит ХХК нь аудит, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, дотоод аудит болон бусад мэргэжлийн зөвлөх...

Мүүрь Аудит ХХК нь аудит, нягтлан бодох бүртгэл, татвар, дотоод аудит болон бусад мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг фирм юм. Манай фирм Сэжент системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр маш их өгөөж хүртсэн. Үүний заримаас дурдвал: • Фирмийн үйлчлүүлэгчид хүргэж буй олон төрлийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг илүү оновчтой удирдаж, тухайлсан зөвлөх үйлчилгээ бүрд хамааралтай стандартын нийцлийн шаардлагыг хангахад илүү дөхөмтэй, хялбар болсон. • Ажилтан бүр өөрийн тухайн жил хамрагдах сургалт хөгжлийн хөтөлбөр түүний хэрэгжилт, гэрээт ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, өөрийн ахлах ажилтан болон чанарын хянагчаас гэрээт ажил бүр дээр өгч буй үнэлгээ болон сайжруулах зүйлсийг Сэжент систем дээрээс тухай бүрд харах боломжтой болсон учраас хүний нөөцийн удирдлага, ажилтнуудын сэтгэл ханамж сайжирсан. • Үнийн санал боловсруулах үйл явцыг автоматжуулж, илүү сайжруулсан. Мөн МУТСТ-ын хуулиар шаардсан үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд илүү хялбар болсон.

А. Гантулга

Ти Би Эс Эм ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Манай компани нь программ хангамж хөгжүүлэлт, брэндинг, болон мэдээллийн технологийн үйлчилгээ үзүүл...

Манай компани нь программ хангамж хөгжүүлэлт, брэндинг, болон мэдээллийн технологийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Бид Сэжент системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр гэрээт ажил бүрд зарцуулж буй цагийг бүртгэж, гүйцэтгэж буй үйлчилгээний өртгийг бодитоор тооцон, илүү оновчтой шийдвэр гаргах боломжтой болсон. Мөн уг системийн тусламжтайгаар программ хангамж хөгжүүлэлтийн төслийн цагийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлд тавигдах хяналтыг сайжруулснаар хөгжүүлэлтийн төслүүдээ илүү үр дүнтэй удирдаж байна.

Холбоо барих

Сүхбаатар Дүүрэг, 10-р хороо, Барилгын дэвшилтэт технологийн төв, 606 тоот 

info@sagent.mn

75078800, 85850075